N O V I N K Y
    A K T U Á L N E   PROJEKTY
     
  Fotovoltaické elektrárne
Realizácia developerských projektov zameraných na fotovoltaické elektrárne na Slovensku a Bulharsku o výkone viac ako 1MWp
     
  Fotovoltaika 100
Realizácia fotovoltaických elektrárni na prenajatých strechách o výkone 100kWp
     
    P R I P R A V U J E M E   PROJEKTY
     
  Bioplynové stanice
Príprava a development projektov bioplynových staníc, zabezpečenie prevádzky a dodávka biomasy
     
  Geotermálna elektráreň
Prípravné práce na začatie developmentu geotermálnej elektrárne
Nov 25 Spustenie internetovej stránky